Oferta  edukacyjna
Publicznego  Gimnazjum  im.Polskich Olimpijczyków
w  Ciechocinku

W roku szkolnym 2015/2016 planujemy utworzenie trzech oddziałów klas pierwszych:

- dwie klasy ogólne z zajęciami dodatkowymi rozwijającymi zainteresowania uczniów w ramach współpracy z MCK w Ciechocinku, Cinema City  w Toruniu, OSiR w Ciechocinku, Centrum Edukacji Obywatelskiej;

- jedną klasę dla uczniów szczególnie uzdolnionych poszerzoną o zajęcia biologiczno-chemiczne, współpracę z Uniwersytetem Mikołaja Kopernika w Toruniu. Warunkiem przyjęcia do tej klasy jest posiadanie świadectwa z wyróżnieniem oraz wynik sprawdzianu szóstoklasisty powyżej 25 punktów